[vsc-button text=»1 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA LÉNTAG ASUNCIÓN» btn_style=»btn-outline-color» url=»https://www.centrosur.gob.ec/repotenciacion-de-redes-de-distribucion-linea-lentag_asuncion/»]
[vsc-button text=»2 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA MT ALIM 1423 AGUARONGO SAN GERARDO» btn_style=»btn-outline-color» url=»https://www.centrosur.gob.ec/repotenciacion-de-redes-de-distribucion-linea-mt-alim-1423-aguarongo-san-gerardo/»]
[vsc-button text=»3 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA ROSAS SATACHI LAURIN» btn_style=»btn-outline-color» url=»https://www.centrosur.gob.ec/repotenciacion-de-redes-de-distribucion-linea-rosas-satachi-laurin/»]
[vsc-button text=»4 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA PORTETE SANTA MARIANITA» btn_style=»btn-outline-color» url=»https://www.centrosur.gob.ec/repotenciacion-de-redes-de-distribucion-linea-portete-santa-marianita/»]